Kommunikationsstrategi for Sundhedsplatformen

Hvordan kan Region Hovedstaden og Region Sjælland understøtte patient empowerment og samtidig kommunikere en digitalisering af kontakten med sygehusene til kronisk syge patienter?

I efteråret 2015 fik min projektgruppe på RUC og jeg mulighed for at arbejde med et spændende projekt i relation til den dengang kommende Sundhedsplatform. Sundhedsplatformen er nu taget i brug på Herlev Hospital og Gentofte Hospital, og via Min Sundhedsplatform kan patienterne logge sig på og for eksempel se deres aftaler og sundhedsoplysninger.

Men da vi begyndte, var intet i luften endnu. Gennem de fire måneder et semester tager, lavede vi en undersøgelse af, hvordan regionerne ville kunne understøtte patient empowerment (hvad det er, fortæller jeg lige om lidt) og samtidig kommunikere den nye platform til de kommende brugere. Vores målgruppe blev kronisk syge patienter med KOL, og målet var at levere en kommunikationsstrategi til projektgruppen bag Sundhedsplatformen.

Du kan springe direkte til at læse strategien (pdf på 9 sider) – eller læse videre her i indlægget, hvor jeg fortæller om processen bag.

Patient empowerment

Som lovet – patient empowerment betegner en adfærdsændring hos patienter, hvor de tager ejerskab over deres eget forløb blandt andet ved at forøge deres viden (kilde: Aujoulat et al., 2008, Social Science and Medicine). Det handler om at gå fra at være passiv til aktivt deltagende patient og derigennem få større selvbestemmelse over ens sygdomsforløb. Vores undersøgelse viste, at nogle patienter ønsker dette, mens andre trygt overlader styringen til det faglige sundhedspersonale.

Processen bag strategien

Undervejs i processen arbejdede vi med denne problemformulering:

Hvordan kan MyChart-projektgruppen understøtte patient empowerment gennem en kommunikativ indsats i forhold til kronisk syge patienter?

Vi valgte disse metoder til at undersøge og indsamle viden om problemstillingen:

  1. Interview med projektlederen for MyChart-projektgruppen (MyChart er det system, som Sundhedsplatformen er bygget i). Formålet var at få et dybere kendskab til projektet, målgruppen, interessenter og eventuelle planlagte kommunikationsinitiativer.
  2. Interview med en kommunikationskonsulent fra Region Sjælland. Konsulenten arbejder med patientrettet kommunikation, og var derfor en vigtig kilde til viden og inspiration.
  3. Fokusgruppeinterview med tre KOL-patienter og en astmatiker. Lungeforeningen var super seje til at hjælpe os med at rekruttere deltagerne. Interviewet foregik på Frederiksberg Hospital for at skåne deltagerne for lang transporttid.

Vores fund

Efter en laaaaaaang og grundig analyse af den viden vi fik via fokusgruppeinterviewet, kom vi frem til, hvad vi kunne sige noget om. I analysen brugte vi tre teoretiske vinkler, som vi vurderede var relevante ud fra fokus i undersøgelsen:

Vores fund viste blandt andet, at nogle af deltagerne var skeptiske overfor de gode intentioner bag indførelsen af Sundhedsplatformen (det blev set som en spareøvelse fremfor en forbedring), at der både var begejstring, men også bekymring i forhold til digitaliseringen af kommunikationen mellem patient og hospital, og at der er behov for forskellige former for kommunikation for at nå målgruppen.

Kommunikationsstrategien

I kommunikationsstrategien samler vi vores fund. Vi præsenterer et budskab, vi forholder os til, om patient empowerment er et godt salgsargument, vi kommer med bud på en række kort- og langsigtede kommunikationsmidler og runder af med en risikoanalyse.

Strategien er bygget op over de ti punkter i skabelonen til at udarbejde en kommunikationsindsats fra Jens Otto Kjær Hansen & Hanne Birgitte Jørgensens “Strategisk kommunikation for praktikere”. Kort før den mundtlige eksamen præsenterede vi strategien på et møde hos projektgruppen bag Sundhedsplatformen, som vi havde et godt samarbejde med undervejs.

Du kan hente vores kommunikationsstrategi for Sundhedsplatformen her

 

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.