Hvorfor beholder vi IT, vi ikke bruger?

Mængden af elektronisk affald stiger hvert år ifølge Electronic Recyclers International, alligevel er der mange af os, der holder fast i IT, som vi ikke længere bruger.

På femte semester af min bachelor på ITU bestod et af vores tre kurser i at gennemføre et mindre forskningsprojekt og skrive en akademisk artikel. Vi valgte emnet forældelse i forbindelse med IT vejledt af de to assisterende professorer Marisa Cohn og Anna Vallgårda.

For os var det interessant at undersøge, hvorfor vi som forbrugere beholder vores IT, selvom vi investerer i nyt. Hvor mange gamle mobiltelefoner, smartphones eller computere har du f.eks. derhjemme i dine gemmer? Via forskningsprojektet ville vi forsøge at finde frem til, hvad der ligger bag den bevidste eller ubevidste beslutning. Kunne vi ligefrem generere ny viden til bæredygtig produktudvikling ved at afdække nogle forbrugeres motivation?

Fire grunde til, at nogle forbrugere beholder deres IT

Ved at stille spørgsmålet “Hvorfor beholder nogle forbrugere IT, de ikke længere benytter?” og foretage fire semistrukturerede interview med forbrugere i deres eget hjem, kom vi frem til disse årsager:

  • at være forberedt og have en backup, hvis der skulle blive brug for det
  • at være følelsesmæssig tilknyttet til sin IT
  • at beskytte IT ved at undlade at smide noget ud, der stadig virker
  • at modsætte sig et øget forbrug ved at reparere sin IT.

Du er velkommen til at læse vores artikel “Paused obsolescence: An Exploratory Study of Why Some Consumers Keep IT They No Longer Use” (åbner pdf på 753 KB).

I artiklen uddyber vi de fire årsager og kommer bl.a. nærmere ind på den metode, vi har anvendt i forskningsprojektet. Artiklen er udarbejdet sammen med Ingibjörg Sigtryggsdóttir, Jannick Finne, Anders Justesen og Christian Knudsen.

De fire årsager skal i øvrigt betragtes med det forbehold, at det ikke er muligt at sige noget generelt på baggrund af kun fire interview. Årsagerne repræsenterer blot de fire forbrugere.

Vi forfattede et nyt begreb

På baggrund af vores resultat har vi valgt at forfatte et nyt begreb – paused obsolescence. Begrebet dækker den tilstand, som IT befinder sig i mellem brug og det at blive smidt ud. Forbrugeren opfatter sin IT som forældet, men dog alligevel til en eller anden form for mulig fremtidig nytte. Hvad denne pause i IT’s vej til lossepladsen måtte betyde eller byde på af muligheder i forhold til mere bæredygtigt design, havde vi ikke mulighed for at undersøge som en del af forskningsprojektet. Vi lader denne dør stå åben til andre, der måtte finde det interessant.

Inspiration fra The Light Bulb Conspiracy

Vi begyndte hele processen med at se filmen “The Light Bulb Conspiracy”, der handler om producenternes planlagte forældelse af deres produkter for at skabe mere forbrug. Vi var en anelse tavse og eftertænksomme bagefter, kan jeg afsløre.

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.